Tablice informacyjne

Pełnią funkcję typowo informacyjną oraz wizerunkową. Najczęściej służą do identyfikacji siedziby firmy, ozna-czenia pomieszczeń , drogowskazu czy ostrzeżenia.  Tabliczki mogą za-wierać napisy, piktogramy, znaki bhp oraz wszelką informację, ważną dla klienta.

Można je wykonać na wiele sposobów. Oferujemy tablice z blachy, plexi, dibonu.  Łączymy materiały, aby nasza tabliczka była nie tylko informacją ale również elementem ozdobnym.